Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Dunavska Terasa AM
Beogradska 103
22304 Novi Banovci
Telefon:
022 / 349 696
info@dunavska-terasa.rs

www.dunavska-terasa.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619